RECONSTRUCTION OF A RESIDENTIAL BUILDING, LJUBLJANA
Commission, 2015
PROJECT:RECONSTRUCTION OF A RESIDENTIAL BUILDING
SOURCE:PROJECT COMMISSION
CLIENT:PRIVATE CLIENT
SITE:VRHOVČEVA STREET, LJUBLJANA, SLOVENIA
PROGRAM:HOUSING
AUTHOR:BREDA BIZJAK
STATICS:MEKONI D.O.O.
MECHANICS:TE BIRO D.O.O.
ELECTRICS:TE BIRO D.O.O.
DATE:2015

/description of the project available in slovenian language/ >>>

Arhitekturni poseg obsega nadzidavo obstoječe hiše za dve etaži s spremembo namembnosti iz nebivalnega v bivalno podstrešje, vgradnjo osebnega panoramskega dvigala na dvoriščni fasadi, prenovo dveh obstoječih fasad in adaptacijo kletnih prostorov, stanovanj v 1. nadstropju, ter skupnih prostorov stopnišča in pripadajočih hodnikov.

Penthouse 100+ je položen nad zaključni venec obstoječega objekta z dvokratnim diagonalnim zamikom, ter tako ločil od obstoječega stavbnega telesa, ki bi se v celoti ohranil v nespremenjeni obliki. Ločevanje starega od novega bi se razen u fizični ločitvi kazalo tudi v materialnosti (sodobni materiali), barvi (temna barva) in drugačnih bivalnih ambientih.

Danosti obstoječe lokacije, v prvi vrsti kvalitetni pogledi na Ljubljanski grad, maksimalna osončenost (orientacija sever-jug) ter bližina najožjega središča mesta predstavljajo tiste parametre, katerim se je vredno in potrebno podrejevati v želji po doseganju dodane vrednosti bivalne kulture mesta. Skladno temu se ponujajo rešitve, ki omogočajo najboljši izkoristek omenjenih danosti kot je uporaba odprtin večjih dimenzij (od tal do stropa), sodobnih materialov (kovina, steklo).

Penthouse je sestavljen iz dveh etaž z dvemi različnimi fasadami. Severna, ulična fasada z zamikom od roba strešnega venca obstoječe hiše prepusti vodilno pojavnost secesijski fasadi in se oblikuje v bolj zadržan, nevtralen in monoliten volumen. Na južni, dvoriščni strani se ustvari bolj drzna mestna fasada, ki maksimalno izkorišča prednosti lokacije, kot sta orientacija na jug in čudoviti pogledi na grad. Dvoriščno fasado členijo globoki drsni brisoleji, ki ščitijo velike okenske površine pred soncem in neželjenimi pogledi. Stena deluje kot polprepustna membrana, ustavlja ali prepušča sončno svetlobo, ki s dinamično igro svetlobe in sence ustvarja različne ambientalne učinke.

Za brisoleji je vmeščen pas zunanjega prostora, ki služi kot balkonska loža ter pas steklene stene sestavljene iz drsnih panelov, ki omogočajo da se celoten prostor stanovanja spremeni v zunanji prostor. Učinkovitost takšnega prehodnega prostora je možnost dvojne uporabe bivalnih prostorov in s tem večji izkoristek tlorisnih površin. Skeletna konstrukcija sestavljena iz jeklenih okvirjev predstavlja najboljšo rešitev nadzidave, saj smo iskali rešitev, ki bi z najmanjšo možno dodatno obtežbo omogočila zasnovo odprtega in prilagodljivega tlorisa. Novo stopniščno jedro je postavljeno izven fasadne linije. S tem pridobimo večje, enotne stanovanjske površine, pripravljene za individualno porazdelitev prostorov glede na želje in potrebe posameznika.